група Звездички

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Български език и литература Конструиране и технологии Български език и литература Музика
Музика Математика Математика Изобразително изкуство Околен свят
Физическа култура
СЛЕДОБЕД
Изобразително изкуство Конструиране и технологии Български език и литература Математика Физическа култура

Екип