група Врабчета

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Изобразително изкуство Околен свят Български език и литература Математика Конструиране и технологии
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Физическа култура Музика Изобразително изкуство Музика

Екип