група Смехурко

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език и литература Математика Околен свят Математика Музика
Околен свят Конструиране и технологии Музика Физическа култура Български език и литература
Изобразително изкуство
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Български език и литература Конструиране и технологии Изобразително изкуство Физическа култура
Математика

Екип