Проекти

„Четири сезона“

„Пътешествие във времето“

161 ДГ „Ласка“ разработва проект „Пътешествие във времето“ целящ приобщаването на родителите към живота на децата в детската градина, както и изграждането на екипна работа между учителите, родителите и децата, свързани с ДГ „Ласка“.
Повече за целите, реализацията и обхвата на проекта може да откриете ТУК.

„Приказките на моето детство“

„Детство мое, реално и вълшебно“

„Професиите. Моята детска мечта.“

„България, ти си моята родина и аз съм едно от твоите деца“