група Пеперуди

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език и литература Математика Околен свят Български език и литература Конструиране и технологии
Музика Физическа култура Музика
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Околен свят Математика Изобразително изкуство Физическа култура

Екип