група Пчелички

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език и литература Математика Български език и литература Математика Български език и литература
Околен свят Конструиране и технологии Музика Околен свят Изобразително изкуство
Физическа култура Физическа култура Музика
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Български език и литература Конструиране и технологии Изобразително изкуство Математика

Екип