група Мики Маус

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Математика Български език и литература Музика Математика Български език и литература
Околен свят Физическа култура Околен свят Конструиране и технологии Изобразително изкуство
Музика
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Конструиране и технологии Български език и литература Изобразително изкуство Физическа култура

Екип