група Мечо Пух

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език и литература Музика Конструиране и технологии Музика Околен свят
Математика Математика Изобразително изкуство
Физическа култура
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Околен свят Физическа култура Български език и литература Математика

Екип