Дневен режим

Вид дейност I група
(3-4 год.)
II група
(4-5 год.)
III ПГ група
(5-6 год.)
IV ПГ група
(6-7 год.)
ПРИЕМ НА ДЕЦАТА САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОР УТРИННО РАЗДВИЖВАНЕ 7:00 ч. – 8:20 ч. 7:00 ч. – 8:20 ч. 7:00 ч. – 8:20 ч. 7:00 ч. – 8:20 ч.
УТРИННО РАЗДВИЖВАНЕ 8:20 ч. – 8:30 ч. 8:20 ч. – 8:30 ч.8:20 ч. – 8:30 ч.8:20 ч. – 8:30 ч.
СУТРЕШНА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА 8:30 ч. – 8:45 ч. 8:30 ч. – 8:45 ч. 8:30 ч. – 8:45 ч. 8:30 ч. – 8:45 ч.
ОСНОВНИ ФОРМИ НА ПЕД.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 9:00 ч. – 10:00 ч. 9:00 ч. – 10:00 ч. 9:00 ч. – 10:30 ч. 9:00 ч. – 10:30 ч.
ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА 10:00 ч. 10:00 ч.10:00 ч.10:00 ч.
ИГРИ НА ОТКРИТО, РАЗХОДКИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ 10:00 ч. – 11:30 ч. 10:00 ч. – 11:30 ч. 10:00 ч. – 11:45 ч. 10:00 ч. – 11:45 ч.
ПОДГОТОВКА ЗА ОБЯД, ОБЯД 11:30 ч. – 12:30 ч. 11:30 ч. – 12:30 ч. 12:00 ч. – 12:30 ч. 12:00 ч. – 12:30 ч.
ТОАЛЕТ, ПОДГОТОВКА ЗА СЛЕДОБЕДЕН СЪН 12:30 ч. – 13:00 ч. 12:30 ч. – 13:00 ч. 12:30 ч. – 13:00 ч. 12:30 ч. – 13:00 ч.
ПОЧИВКА, СЛЕДОБЕДЕН СЪН 13:00 ч. – 15:00 ч. 13:00 ч. – 15:00 ч. 13:00 ч. – 15:00 ч. 13:00 ч. – 15:00 ч.
ТОАЛЕТ, ПОДГОТОВКА ЗА СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА 15:00 ч. – 15:30 ч. 15:00 ч. – 15:30 ч. 15:00 ч. – 15:30 ч. 15:00 ч. – 15:30 ч.
СЛЕДОБЕДНА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА 15:30 ч. – 16:00 ч. 15:30 ч. – 16:00 ч. 15:30 ч. – 16:00 ч. 15:30 ч. – 16:00 ч.
ОСНОВНИ ФОРМИ - - 16:00 ч. – 16:30 ч. 16:00 ч. – 16:30 ч.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ 16:00 ч. – 17:30 ч. 16:00 ч. – 17:30 ч. 16:30 ч. – 17:30 ч. 16:30 ч. – 17:30 ч.
ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА, САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОР ИГРИ 17:30 ч. – 19:00 ч. 17:30 ч. – 19:00 ч. 17:30 ч. – 19:00 ч. 17:30 ч. – 19:00 ч.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Настоящото разпределение на дейностите  е при целодневна организация на деня и престой на децата в рамките на 12 астрономически часа.

При полудневна организация на деня за децата се реализират горепосочените дейности от 1 до 5 в рамките на 6 астрономически часа.

При почасова организация на деня за децата се реализира основна форма, а ако продължителността на престоя на детето позволява – и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват условия и време за игра, почивка и дейности по избор в рамките на 3 астрономически часа през учебно време.

Настоящата организация за деня е примерна и определените в нея дейности, както и съотношението между основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие/ в игрова дейност, в свободно организирани дейности, по ОН/ може да се променят в съответствие с интересите и потребностите на децата.

Като основни и допълнителни игрови форми в различните часови моменти на деня, могат да се ползват:

  • Примерни форми в игрова дейност и в други свободно организирани дейности в учебното време на деня

Комуникативни игри за социализиране  и сдружаване, индивидуални и групови игри за функционално делово сътрудничество, обектно-насочени, конструктивни, строителни игри, ролеви, сюжетни игри, драматизации, авантюристични и приключенски игри, подвижни и спортно-подготвителни игри от конкурентен или/ и кооперативен характер, игри за интеркултурен диалог и толерантност, подвижни игри и игри за емоционално-филтриране, игри за сдружаване и коопериране, игри за функционално-делово партниране, приобщаване, социално-обвързване, емоционално-филтриране и изграждане на екип, съпътстващи игрови,  игрово-познавателни и други  форми на партниране на учител, родител, дете/деца

  • Примерни игрови форми по задължителни образователни направления в учебното време на деня:

Игри с екипен характер и с проектна ориентация  –  комуникативни , емоционално-филтриращи, за сдружаване, когнитивно-информативни:дидактични, театрализирани, изобразителни и обучаващи игри, фолклорни и обредни игри, игри-експерименти, игри с електронни ресурси и книжки., наблюдения, разходки, екскурзии, работа по проекти, екипна работа, детско презентиране, симулативни и делови игри, игри-инсценировки, фолклорни и обредни игри.