Дневен режим Ясла

Време Дейност
7:00 ч. – 8:20 ч. Приемане на децата
8:20 ч. – 8:30 ч. Утринно раздвижване
8:30 ч. – 9:00 ч. Закуска
9:00 ч. – 9:30 ч. Тоалет
9:30 ч. – 10:00 ч. Организиран занимания (Музика, Игрова култура Околен свят и т.н )
10:00 ч. – 10:15 ч. Плодова закуска
10:15 ч. – 11:30 ч. Свободни игри на открито ,подвижни игри
11:30 ч. – 11:45 ч. Подготовка за обяд
11:45 ч. – 12:30 ч. Обяд
12:30 ч. – 13:00 ч. Подготовка за сън, тоалет
13:00 ч. – 15:30 ч. Сън
15:30 ч. – 16:00 ч. Събуждане, тоалет
16:00 ч. – 16:30 ч. Следобедна закуска
16:30 ч. – 19:00 ч. Игри с играчки ,подвижни игри ,танц престой на открито ,предаване на децата на родителите.