група Бон Бон

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език и литература Математика Околен свят Математика Изобразително изкуство
Физическа култура Музика Музика Конструиране и технологии ДФПВ
ДФПВ ДФПВ ДФПВ ДФПВ ДФПВ
СЛЕДОБЕД
Изобразително изкуство Български език и литература Физическа култура Околен свят Физическа култура
ДФПВ ДФПВ ДФПВ ДФПВ ДФПВ
ДФПВ ДФПВ ДФПВ ДФПВ ДФПВ
Легенда:
  • ОФПВ / основни ф-ми на педагогическо взаимодействие/ – 14 бр.
  • ДФПВ / допълнителни ф-ми на педагическо взаимодействие/ - 16 бр.
  • Общ брой – 30

За контакти

Милена Г. Щерева – ст. учител

Емилия П. Цекова – учител

Диана Н. Кирилова – пом. възпитател

Телефонен номер - 0876 526 417

Седмична програма ДОД - група Бон Бон

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Английски език Йога Народни танци Футбол Йога
Модерни танци Футбол Английски език Таекуон-До Модерни танци
СЛЕДОБЕД
Народни танци Плуване Таекуон-До Плуване