група Бон Бон

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език и литература Математика Изобразително изкуство Математика Български език и литература
Околен свят Конструиране и технологии Музика Конструиране и технологии Физическа култура
Музика Физическа култура Физическа култура
СЛЕДОБЕД
Изобразително изкуство Български език и литература Математика Български език и литература Околен свят

Екип