група Бон Бон

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език и литература Математика Околен свят Конструиране и технологии Изобразително изкуство
Музика Физическа култура Музика
СЛЕДОБЕД
Изобразително изкуство Български език и литература Физическа култура Околен свят Физическа култура

Екип