Родителски срещи – график

Уважаеми родители,

Каним Ви на родителски срещи при следния дневен ред:

  1. 19.09.2023 г. – 1 А гр. „Звезди“ – 17.00 часа – спортен салон, основна сграда.
  2. 19.09.2023 г. – 1 Б гр. „Смехурко“ – 18.00 часа – спортен салон, основна сграда.
  3. 20.09.2023 г. – 2 А гр. „Пчелички“ – 17.00 часа – спортен салон, основна сграда.
  4. 20.09.2023 г. – 2 Б гр. „Бонбон“ – 18.00 часа – спортен салон, основна сграда.
  5. 25.09.2023 г. – 1 В гр. „Слънце“ – 17.00 часа – спортен салон основна сграда.
  6. 25.09.2023 г. – 4 А и 4 Б гр. – 18.00 ч. – „Трансформърс“ и „Мики Маус“ – основна сграда, спортен салон.
  7. 26.09.2023 г. – 3 Б гр. „ Мечо Пух“ – 18.00 часа – сграда 2, ул. Евлия Челеби.
  8. 26.09.2023 г. – 3 А гр. „Пеперуди“ – 17.00 часа – основна сграда, спортен салон.
  9. 27.09.2023 г. – ясла „Врабчета“ – 17.00 часа – основна сграда, спортен салон.
  10. 27.09.2023 г. – ясла „Мечета“ – 18.00 часа – основна сграда, спортен салон.

 

Дневния ред на срещите ще бъде обявен за всяка група поотделно.

Желателно е присъствието на родителите/настойниците/ на всяко дете с оглед успешното стартиране на новата учебна година.

 

От екипа на ДГ 161 „Ласка“