Родителска среща – яслени групи

Уважаеми родители!
 

На 21.03.2024 г. от 17.30 часa, каним всички родители на децата от яслените групи „Мечета „ и „Врабчета“ в  oсновната сграда, ул. Маестро Кънев № 29  на среща.

 

Дневен ред на срещата:

  • Запознаване с план приема на деца за 2024 – 25 г.
  • Подаване на Заявления за прехвърляне на децата родени 2021 г. в първа група.
  • Подаване на Заявления за прехвърляне на децата родени 2022 г. в първа яслена група.
  • Запознаване с плана за лятната работа в ДГ № 161 „Ласка“.
  • Разни
 

От екипа на ДГ № 161“Ласка“