Родителска среща за деца родени 2021, 2022 и 2023 г.

Уважаеми родители,

Каним на среща родителите на всички деца родени 2023, 22, и 21 г. в ДГ № 161 „Ласка“ да поговорим за:

  1. Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда към детска градина.
  2. Необходими документи при постъпване в детската градина.
  3. Разпределение на децата във възрастовите групи.
  4. Разни.

  График на срещите:

  18.06.24 г. – 17.30 часа, основна сграда, ул. „Маестро Кънев“ № 29,

  за родителите на децата родени 2021 г. /първа група/.

  19.06.24 г. –  17.30 часа, основна сграда, ул. „Маестро Кънев“ № 29,

  за родителите на децата родени 2023 и 2022 г. /ясла/.

 Директор на ДГ № 161 „Ласка“  – Таня Милорова