Необходими документи за постъпване на децата в ДГ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДГ №161 „Ласка”

 1. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

3. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

4. данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

5. медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни /личен лекар/.

6. здравна карта за дете /нова/.

7. васерман на един от родителите, за децата, постъпващи в яслена група.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ИДВАТ ОТ ДРУГО ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНА ДЕТСКА ЯСЛА

1. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

3. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

4. дубликат на здравната карта на детето с имунизационния статус.

5. медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни /личен лекар/.

6. здравна карта за дете /нова/.

7. васерман на един от родителите, за децата, постъпващи в яслена група.

 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ИДВАТ СЛЕД ОТСЪСТВИЕ ОТ ДГ ПОВЕЧЕ ОТ 2 МЕСЕЦА

 1. декларация от родителите за отсъствие на контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни /ще предоставим за попълване при приема на детето/.

2. деца, които не са посещавали детското заведение повече от два месеца да представят изследване за чревни паразити.