Канал за комуникация

 

 

 

 

Уважаеми родители,

 

На 15.09.2023 г. се проведе Педагогически съвет на който присъстваха 23 педагози и 8 мед. сестри – представители на всички групи. Взехме решение да преустановим контактите си с родителите посредствoм вайбър групите. Ние ги създадохме по време на пандемията от Ковид и вече нямаме тази необходимост при наличието на пряк контакт с Вас.

На родителските срещи ще направим организация да включим родителите /настойниците/ на новозаписаните деца, на яслените и първите групи в дигиталната платформа One book.

Там ще може да виждате електронния дневник на ДГ, меню, седмичен хорариум, съобщения, снимки, ще задавате въпроси и получавате отговори.

Останалите родители /настойници/ бяха поканени миналата учебна година и повечето имат достъп до One book.

За въпроси се обръщайте към учителите на групите.

 

Директор на ДГ № 161 „Ласка“ – Таня Милорова