График на дейностите, свързани с класиране и записване на децата в ДГ № 161 „Ласка“ за 2024 – 2025 учебна година.

10.05.2024 г. – обявяване на свободните места и първо класиране.

График на дните и часовете, в които ще се извършва записването: от 13 до 23.05.24г. /вкл./от 9.00 – 11.30 и от 15.00 до 17.30 часа,

ул. „Маестро Кънев“ № 29 /основна сграда/, кабинет на директора.

Записването на децата класирани нa следващи класирания ще се извършват в основната сграда на ул. „Маестро Кънев „№ 29, от 9.00 до 11.30 часа

и от 15.00 до 17.00 часа.

в кабинета на завеждащ административната служба, съобразно календара за класирания публикуван в ИСОДЗ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За новоприетите деца, при записване в ДГ № 161 „Ласка“, родителите представят следните документи:

1. Заявление по образец

2. Удостоверение за раждане на детето-оригинал / верифициране /

3. Лични карти на родителите-оригинал /верифициране/

4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят/настойникът/работи, който съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя. Копие на Трудова книжка /първа и последна страница/.

5. За самоосигуряващи се родители-копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски

6. Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската градина.

ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В ОСНОВНАТА СГРАДА НА УЛ. „МАЕСТРО КЪНЕВ“ № 29,

КАБИНЕТ НА ДИРЕКТОРА, СУТРИН ОТ 9.00 – 11.30 ч.

                                   СЛЕДОБЯД ОТ 15.00 – 17.30 ч.

За новоприети деца,  седмицата  преди реалното постъпване в ДГ № 161, родителите представят:

1. Нова здравна карта за дете/картон/ с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар-данни за имунизационния статус на детето, съгласно имунизационния календар на Р.България от 01.04.2010 г.

    Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в ДГ № 161 „Ласка“.

    Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба №15 от 2005 г. на МЗ за имунизациите в Р.България, могат да се приемат в детската ясла и градина.

2. Здравно-профилактична карта, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии/шигели,салмонели,ешерихия коли/,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската ясла и градина.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.

5. Изследвания на кръв и урина на детето, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла и градина.

6. Изследване с отрицателна реакция на Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпването на детето в детската ясла.

7. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето/бележката важи календарни дни/.


Нашият e – mail адрес е: [email protected] ;

Нашият сайт: dglaska.bg

Фейсбук страница: dg laska