Важно съобщение за започване на учебната година

Уважаеми родители!

            С удоволствие искаме да Ви уведомим, че сме готови да посрещнем децата при следния ред:                         

 • ДГ № 161 „Ласка” работи с нормално работно време и сборни групи /до 14.09.2020 г./. Сборните групи в основната сграда са 4 броя и една яслена група и не надвишават 20 деца. Ако децата в яслената група дойдат повече, ще започнем поетапно приемане в първите групи още от 01.09.2020 г.
 • От 15.09.2020 г. откриваме учебната година, новите яслени и първи групи.
 • От 01.09.2020 г. отваряме 1 сборна група във филиал 1 Евлия Челеби с

г – жа Мариета Славчева и г – жа Веска Иванова.

 • До 15.09.2020 г. всички родители, които желаят да задържат децата си в къщи с цел изолиране от контакт, не дължат извинителна бележка, а ще попълват декларация на място в ДГ. За отсъствията на децата след 15.09.2020 г. нямаме информация как ще бъдат извинявани.
 • Прилагаме Ви информация за необходимите документи при прием на новоприети деца и при отсъствие повече от 2 месеца.
 • Продължаваме с мерките за дезинфекция и пълно ограничаване на достъпа на родители и външни хора в сградата на ДГ. В сила е „Извънреден пропусквателен режим”, до отмяна на карантината от Главен държавен  здравен инспектор доц. д-р. Ангел Кунчев.
 • Разчитаме на  екип от квалифицирани медицински сестри, много добра дезинфекция от помощник възпитателите, особено внимателни и грижовни учители и отговорни родители, които не водят болни деца в детската градина.
 • От 01.09.2020 г.ще имаме удоволствие да Ви представим 4 нови колеги учители, 3 помощник възпитатели и 2 помощник учители, назначени след конкурс. На тях пожелаваме успешна учебна година, изпълнена с много емоции, съчетани с хиляди детски усмивки.

На Вас родителите напомняме, че Ние сме най – добрите, най – грижовните и с много търпение, професионализъм  и любов към децата ще се справим с предизвикателствата на днешното време.

 

Поздрав!

               Таня Милорова – директор на ДГ 161

 

            Приложения:

 1. Указания на Главен държавен  здравен инспектор доц. д-р. Кунчев.
 2. Неоходими документи за постъпване в ДГ.
 3. Покана за среща с родителите на яслена и първа група.