Детска градина №161 Ласка

За нас

Детското заведение разполага и с добре поддържана дворна площ. В дворовете на основната сграда и филиал 1, децата заедно с помощник възпитателите и учителите се грижат за биоградинка, интерактивна зелена класна стая, които по естествен начин благоприятстват за екологичното им възпитание, чрез преживяване и изграждане на умения и нагласи за здравословен начин на живот в хармония с Природата и околните.

Регистрирани сме официално в ББХ и отглеждаме кокошцици, петли и зайчета, като вече имаме първо поколение пиленца, излюпени от яйцата на кокошките. Заобиколени сме от много дървета, храсти и цветя, които напояваме с капкови системи, а в основната сграда разполагаме с собствен водоисточник.

С помощта на Родителското настоятелство обезопасихме пясъчниците с дървени навеси, имаме изградени детски площадки с катерушки и пързалки, реализирахме проект „Детски спорт” и 2 броя спортни игрища. Децата плуват в басейн /основната сграда/, а от филиала подсигуряваме организиран транспорт. Разполагаме със спортен и музикален салон, собствен автомобил с които превозваме храната на децата от филиалите.

Децата В ДГ №161 „Ласка” се отглеждат и възпитават деца от 1 до 7год. възраст. Благодарение на учителите, музикалния педагог Минчо Стефанов и психолога Елица Нинова се осъществява културно-възпитателна и образователна работа, насочена към реализация на съвременна детска личност. През учебната 2023/2024 г. разполагаме с ресурсен учител и логопед за да осигурим качествената работата с децата със СОП. Децата от яслените групи се обучават от педагог, които подпомага адаптацията и усвояване на знания и компетентности.

За учебната 2023 – 24 год. ДГ №161 разполага с 11 групи:

В основната сграда – ул. „Маестро Кънев” №29 са позиционирани седем градински и една яслена група. 1 яслена гр. – деца 2022 – 2021г., 2 първи гр. – деца 2020 г., 2 втори гр. – деца 2019г., 1 трета ПГ гр. – деца 2018г., 2 четвърти ПГ групи – 2017г.

В сграда 1 – ул. „Евлия Челеби” – 1 първа група 2020 г., 1 трета ПГ група 2018 г.

В сграда 2 – ул. „Маестро Кънев” № 2, /временно настанени в бл. 611/ – 1 яслена гр. – 2022 – 21 г.

 

Колективът на ДГ 161 „Ласка” работи по програмата на проф. Русинова и колектив. Всеки педагогически екип сам избира Програмна система и се организират закупуването на книжки за работа на децата. Нашите цели са да научим децата да мислят, откриват и решават проблеми, да бъдат творци с развито въображение.

За постигнатено на тези цели ние работим индивидуално с всяко дете, използваме партньорството на семейството и обществеността в дейността на детската градина. Концепцията ни е призванието да предоставим възможност на детето да се радва и да преживява всеки миг от детството си, да расте със самочувствието, че е ЗНАЧИМО, ОБИЧАНО, ЦЕНЕНО.

Амбицията ни е да бъдем най-добрите като екип от професионалисти, да превърнем ДГ „Ласка” в любимо място за децата. Нашата политика е лоялна, толерантна, добронамерена, насочена към търсене на нови идеи. Екипът ни е квалифициран, амбициозен, отговорен, информиран. Използва интерактивни технологии – софтуерните платформи „Енвижън” и „Джъмпидо”.

Имаме регистрирано Родителско сдружение – „Алианс” от 2008 г., и Обществен съвет от 2016 г. в които членуват родителите на децата , посещаващи детското заведение и с чиято помощ и сътрудничество се стремим да направим пребиваването на децата приятно и желано.

Материална база

Контакти

За контакти с Детската градина:

За връзка с директор Таня Милорова: